เบญจภาคีดนตรีสุพรรณ

เบญจภาคีดนตรีสุพรรณ

จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมดนตรี มีตั้งแต่ดนตรีชาติพันธุ์ การละเล่น การแสดงต่าง ๆ ตลอดจน สายธารดนตรีที่มีความโดดเด่นของสุพรรณ โดย อ.เจนภพ จบกระบวนวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงลูกทุ่งได้ให้นิมามถึงดนตรีในสุพรรณบุรีว่าเป็น “เบญจภาคีดนตรีสุพรรณ” ที่ประกอบไปด้วย ดนตรีไทยเดิม ดนตรีพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต ไปจนถึงเพลงสมัยใหม่ หลักฐานที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่ผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีชื่อเสียง และมีความสำคัญต่อประเทศมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปูชนียบุคคลทางดนตรี-ศิลปินแห่งชาติด้านดนตรีที่สุพรรณมีถึง ท่าน ราชา-ราชินีเพลงลูกทุ่ง ตลอดจนศิลปินนักดนตรีรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงมามากมาย ขณะเดียวกันคณะ/วงดนตรีประเภทต่าง ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้รับความไว้วางใจให้รับงานแสดงไปทั่วประเทศ และด้วยน้ำเสียงเหน่ออันมีเสน่ห์ และเป็นเอกลักษณ์ทำให้นักร้องชาวสุพรรณได้รับการยอมรับ และชื่นชมจากผู้ฟังทั่วประเทศ

ที่มา: https://indyreport.com/?p=7616
ที่มา:http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/114713/618
ที่มา: https://www.discogs.com/สรพล-สมบตเจรญ-กบ-ไวพจน-เพชรสพรรณ-ลกท/release/8576836
ที่มา: https://www.williamwalton.net/addcarabao/
ที่มา: https://www.facebook.com/Suphanburi-Strings-Contest-224370047616340/photos/a.435098139876862/435110389875637