ครูไสว วงษ์งาม

ไสว วงษ์งาม | ตำนานครูเพลงอีแซว ผู้นำตะโพนมาตีประกอบจังหวะเพลงอีแซวคนแรก

ไสว วงษ์งาม มีชื่อจริงว่า ไสว สุวรรณประทีป ศิลปินพื้นบ้าน เพลงอีแซว ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้าน (สาขาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2525 


ไสวเกิดเมื่อปีจอ พ.ศ. 2465 ที่ตำบลวังน้ำซับ อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มหัดเพลงอีแซวครั้งแรกจากนายเกลียว ช้างเผือก ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ ๆ กัน จากนั้นได้ฝึกฝนเพลงจากป้าพวง ที่ดอนประดู่ และนายหลาบ บ้านห้วยเจริญ อำเภอศรีประจันต์ จากนั้นได้หัดเพลงกับครูเพลงชื่อ ครูเคลิ้ม ปักษี แห่งบ้านดอนเจดีย์


ไสว ใช้ชื่อในการแสดงเพลงอีแซวว่า "ไสว วงษ์งาม" เป็นพ่อเพลงที่รู้เพลงมาก ฝึกหัดเพลงมาตั้งแต่เด็กๆ และจดจำเพลงเก่า ๆ เอาไว้เป็นทุน เมื่อแสดงหน้าเวทีจึงยืนเล่นได้ทั้งคืน ว่าเพลงไม่มีวันหมดและเป็นศิลปินเพลงอีแซวจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต


ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 พ่อไสวได้รับการเชิดชูเกียรติในงานวันเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านครั้งที่ 1 สาขาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง งานนี้จัดโดยกลุ่มศึกษาเพลงพื้นบ้าน โดยความสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด


พ่อไสวได้อยู่กินกับแม่บัวผัน และร่วมคณะเล่นเพลงกันมากกว่า 30 ปี ลูกศิษย์ของพ่อไสวที่โด่งดัง ก็คือ ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติชาวสุพรรณ พ่อไสวร้องเพลงพื้นบ้านได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงขอทาน ฯลฯ แต่ที่ชำนาญก็คงจะเป็นเพลงอีแซว


พ่อไสวเป็นผู้เอาตะโพนสองหน้าเข้าไปตีประกอบเป็นเครื่องให้จังหวัด เพิ่มจากฉิ่ง กรับ และการปรบมือ เพลงอีแซวมีจังหวะกระชั้นเร็วกว่าเพลงฉ่อยหนึ่งเท่า คนร้องจึงต้องจำเพลงหลักให้แม่น และมีปฏิภาณว่องไว ไม่อย่างนั้นจะร้องไม่ทัน ลักษณะดังกล่าวองเพลงอีแซวจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า พ่อไสว วงษ์งาม คือยอดครูเพลงพื้นบ้านโดยแท้

 

ที่มา: อ.พิสูจน์ ใจเที่ยงกุล
  https://th.wikipedia.org/wiki/ไสว_วงษ์งาม