Sunset The Voice 4


Sunset VT The Voice4

เป็นการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ 4 คน ได้แก่ ไวท์ / ก้อย / อ้วน / นุช ที่เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงในรายการ The Voice Season 4 ที่ใช้เพลงลูกทุ่งมาทำใหม่ในสไตล์อะคูสติกโซล ปัจจุบันวง Sun Set มีการแสดงอยู่ที่ร้านเติมกาแฟ ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี ทุกวันเสาร์เวลา 16.00 - 17.30 น. และรับเล่นงานแสดงในงานอีเว้นท์ต่าง ๆ และเข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายในการขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี