เด็กเลี้ยงควาย

ศิลปินแร็ป เด็กเลี้ยงควาย (The Rapper)

หรือ นายเทพฤทธิ์ อิ่มสุดสำราญ ผู้เข้าประกวดรายการ The Rapper ผู้มีภูมิหลังเป็นคุณครูประถม สอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีความสนใจในเรื่องของการทำเพลง และการร้องเพลงแร็ป โดยฉายาเด็กเลี้ยงควายนั้นได้แนวคิดมากจากการเป็นเด็กที่เติบโตมาใกล้กับทุ่งนาในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ผ่านมาศิลปินเด็กเลี้ยงควายได้สร้างผลงานที่มียอดวิวกว่า 100 ล้านวิวภายในระเวลาไม่ถึงสองเดือน