เครือข่าย Suphanburi String Contest

 Suphanburi String Contest

เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากรวมตัวของศิลปิน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดดนตรีสากลในงาน "สุพรรณบุรี สตริง คอนเทสต์ (Suphanburi String Contest)" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรรบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.​2549 โดยจะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี (ช่วงเด็กปิดเทอม) แต่เดิมสมัยแรกกิจกรรมถูกจัดตามสถานที่ต่าง ๆ หมุนเวียนไป จนในปัจจุบันงานกิจกรรมประกวดนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักภายในเทศกาลประจำปีศาลตายาย โดยมีการประกวดทั้งในระดับมัธยม และมหาวิทยาลัย 

เครือข่ายกลุ่มผู้ประกวดนี้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันผ่านเพจ Facebook: suphanburi string contest